fbpx

dofinansowanie unijne

Szyszka Design Joanna Barejka, Bartosz Piotrowski spółka cywilna realizuje projekt pn. "Działania promujące na rynkach zagranicznych meble wytwarzane przez firmę SZYSZKA DESIGN w Programie promocji branży meblarskiej".

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs nr 5/2019).

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży meblarskiej, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Wybrany w projekcie rynek perspektywiczny to 1 kraj - Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA).

Zakres projektu obejmuje poniższe działania promocyjne:

(I) Organizacja stoiska na imprezie targowej:

1. Międzynarodowe targi IMM Cologne 2020 (Kolonia, Niemcy)

2. Międzynarodowe targi Meble Polska/Arena Design 2020 (Poznań, Polska)

3. Międzynarodowe targi Maison & Objet 2020 (Paryż, Francja)

4. Międzynarodowe targi INDEX Dubai 2020 (Dubaj, ZEA)

5. Międzynarodowe targi Warsaw Home 2020 (Warszawa, Polska)

Wnioskodawca planuje sfinansowanie projektu głównie z przyznanych środków finansowych w ramach dotacji, wypłaconych w formie zaliczki, a pozostałą część ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym promocja produktów na 1 rynku perspektywicznym (ZEA), zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu, a tym samym wzrost eksportu ogółem.

Efekty ilościowe projektu to:

liczba kontraktów handlowych zagranicznych (5), przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu (tożsame z wartością eksportu ogółem): 514 956 zł, a także udział w 5 imprezach targowych w charakterze wystawcy.

Efekty jakościowe projektu stanowią:

wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie. Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej, wzrostu przychodów z eksportu oraz wypromowania produktów na nowych rynkach.

Planowane efekty:

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 5

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 514 956 PLN
Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 514 956 PLN

wartość projektu (wydatki kwalifikowane):506 200.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 430 270.00 PLN

 

 

Szyszka Design J. Barejka, B. Piotrowski spółka cywilna realizuje projekt pn. „Działania promujące na rynkach zagranicznych meble produkowane przez firmę SZYSZKA DESIGN”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży meblarskiej, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Wybrane w projekcie rynki obejmują kraje takie jak: USA, Niemcy, z których 1 wybrany rynek (USA) stanowi rynek perspektywiczny.

Zakres projektu obejmuje:

A. Działania obligatoryjne:

1. udział w targach branżowych – Wnioskodawca weźmie udział w 3 działaniach targowych:

a. targi IMM Cologne, Niemcy 2019

b. targi Ambiente – Messe Frankfurt, Niemcy 2019

c. targi International Contemporary Furniture Fair (ICFF), USA 2019

2. Wnioskodawca zakupi także w 2019 roku 1 wymaganą usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na wybrany rynek perspektywiczny (USA), w związku z udziałem w targach ICFF, USA 2019 odbywających się na tym rynku.

B. Działania fakultatywne:

Wnioskodawca zakupi w roku 2019 jedną (1) usługę szkoleniową w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na wybranym rynku perspektywicznym (USA), w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku (ICFF USA 2019).

C. Wnioskodawca skorzysta także z uzupełniających rodzajów działań promocyjnych, w ramach których uwzględnił:

a. nabycie elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG podczas uczestnictwa we wszystkich imprezach targowych w trakcie projektu

b. wytworzenie drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych (katalogi),

d. przygotowanie oraz tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy

Wnioskodawca planuje sfinansowanie projektu głównie z przyznanych środków finansowych w ramach dotacji, wypłaconych w formie zaliczki a pozostałą część ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na 1 rynek perspektywiczny, rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu oraz wzrost eksportu ogółem.

Efekty ilościowe projektu stanowią:

liczba kontraktów handlowych (3), przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu (tożsame z wartością eksportu ogółem): 435 938 PLN, a także: udział w 3 imprezach targowych, zakup 1 usługi szkoleniowej, zakup 1 usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia działalności.

Efekty jakościowe projektu stanowią:

wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków, w tym kraju perspektywicznego, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie. Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Wnioskodawcy, rozpoczęcia sprzedaży eksportowej oraz pozyskania nowych krajów eksportowych.

Planowane efekty:

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 3

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 435 938 PLN

Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 435 938 PLN

wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 373 800.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 317 730.00 PLN

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.