fbpx

I. Informacje wstępne
A) Produkty wykonywane są z litego drewna. Ten naturalny materiał wykazuje tendencję do zmian
objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych – głównie wahań wilgotności powietrza.
Drewno, z którego wykonany jest mebel było poddane odpowiednim procesom sezonowania/
suszenia, jednakże zjawiskiem normalnym i naturalnym jest niewielkie odkształcanie się desek i
powierzchni blatu czy pojawianie się drobnych spękań.
Zjawiska związane z pracą drewna mogą się nasilać w bardzo suchym pomieszczeniu
(klimatyzowanym) lub o zwiększonej wilgotności.
B) Każdy mebel, który opuszcza pracownię Szyszka Design jest unikalny. Nie ma dwóch desek o
takim samym usłojeniu. Wszelkie niedoskonałości takie jak odbarwienia pochodzenia naturalnego,
sęki czy spękania są cechą charakterystyczną naturalnego materiału jakim jest drewno i nie są
uznawane za wadę produktu.
C) Pod wpływem oddziaływania słonecznego drewno może zmienić swoją barwę, co jest
naturalnym procesem.
D) (dotyczy nóg Stalove w opcji surowej, bez lakierowania) Surowe elementy stalowe nadają
meblom niepowtarzalnego charakteru, jednak narażone na wilgoć będą pokrywać się rdzawym
nalotem – wybór niezabezpieczonej, surowej stali jest decyzją klienta i nie jest uznawany za wadę
produktu.
II. Ustawienie mebla
A) Ze względu na pracę drewna (paczenie się) należy unikać stawiania mebla blisko (poniżej 1m)
wszelkich źródeł ciepła : kominków, grzejników itp.
B) Mebel należy ustawiać na równym podłożu, ponieważ może uleć odkształceniu, dopasowując
się do nierówności podłoża.
C) Jeżeli, po ustawieniu stołu w docelowym miejscu jego użytkowania, zajdzie konieczność
zniwelowania niewielkich nierówności posadzki lub mebla nakleić na spód nogi 2 warstwy filcu
lub nie naklejać go wcale.
III. Użytkowanie
A) Blat pokryty jest powłoką hydrofobową, która zabezpiecza przed wodą i umożliwia łatwe
usuwanie plam. Jeżeli na blat wyleje się woda bądź inna ciecz należy NIEZWŁOCZNIE usunąć
je przy użyciu ręcznika papierowego bądź innego chłonnego materiału.
B) Nie należy czyścić blatów obficie polewając je wodą – wyjątkowo w przypadku cięższych
zabrudzeń można przecierać blat zwilżoną (nie mokrą!!!) ściereczką.
C) Sugerujemy używanie podkładek pod gorące bądź wilgotne naczynia – zdecydowanie wydłuży
to żywotność mebla.
D) Przewidywana nośność stołu to 50kg dla stołów Decasto i Hairpin oraz 100kg dla pozostałych.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za złamanie elementów stołu spowodowane
nadmiernym obciążeniem.
IV. Czyszczenie, konserwacja i renowacja
A) Do czyszczenia i konserwacji rekomendujemy produkty marki OSMO dostępne u
Sprzedającego, na stronie www.osmo.com.pl oraz u dystrybutorów.
B) Co jakiś czas warto także przeprowadzić ponowny zabieg olejowania, ponieważ drewno
stopniowo chłonie olej – częstotliwość tego zabiegu zależy od tego intensywności użytkowania
mebli. Szczegółowa instrukcja stosowania oleju w dokumencie „pielęgnacja blatu”.
Zalecamy zakupienie naszego zestawu pielęgnacyjnego.
V. Odpowiedzialność Sprzedającego
Sprzedający nie odpowiada za:
– wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
– wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
– uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez klienta;
– uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na
niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych);
– zmiany kolorystyczne spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne;
– uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych;
– uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu
gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;
– uszkodzenia i wady spowodowane nieodpowiednim poziomem wilgotności powietrza w
pomieszczeniu (zalecane jest utrzymanie wilgotności 45-60%); obejmuje to takie uszkodzenia
jak: pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia;
– uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą;
– uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również
firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem
raport);
– uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu;
– zmiany wynikające z codziennego użytku;
– naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce;
– naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki);
– zaprawki i niewielkie ubytki świadczące o świadomej stylizacji mebla przez Sprzedającego,
wynikające np. z technologii postarzania drewna, łączenia elementów składowych lub
wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie;
– naturalne ubytki;
– uszkodzenia spowodowane nadmiernym obciążaniem stołu

PIELĘGNACJA
Wszystkie nasze produkty są pokrywane olejowoskiem, który wymaga okresowej
pielęgnacji. Częstotliwość pielęgnacji zależy od intensywności użytkowania.
Jeśli na powierzchni pojawiają się matowe plamy, blat przestaje być błyszczący i gładki, a
płyny wchłaniają się, zamiast zbierać się na powierzchni, to należy niezwłocznie nanieść
nową powierzchnię olejowosku na blat. Niezastosowanie się do tych zaleceń może
skutkować powstaniem trwałych plam od barwiących substancji oraz zaciekami!
Impregnacja powinna być dokonywana raz w roku lub częściej.

Do codziennej pielęgnacji i usuwania uporczywych zabrudzeń polecamy używanie środka
do czyszczenia i pielęgnacji wosku marki Osmo (nr 3029).
Olej do impregnacji można kupić u producenta (Osmo) lub u nas (zestaw pielęgnacyjny).
Instrukcja nakładania olejowosku bezbarwnego (Osmo 3058):
1. Wilgotną szmatką lub w/w środkiem usunąć wszelkie zabrudzenia.
2. Papierem ściernym P240 wyszlifować delikatnie powierzchnię drewna. Drewno należy
szlifować wzdłuż słojów – szlifowanie w poprzek może powodować rysy.
3. Przetrzeć blat wilgotną szmatką, aby usunąć pył ze szlifowania.
4. Bawełnianą ściereczką nanieść cienką warstwę olejowosku tak, by dokładnie pokryć
całą powierzchnię blatu.
5. Po około pół godziny delikatnie zetrzeć nadmiar olejowosku tą samą ściereczką.
6. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Należy zapewnić dobrą wentylację w
pomieszczeniu.
7. Powtórzyć czynności 2-6 dwu lub trzykrotnie do uzyskania zadowalającego efektu.
8. Po wyschnięciu ostatniej warstwy olejowosku wypolerować całą powierzchnię wzdłuż
słojów drewna.
Jeśli blat wymaga ponownego nałożenia środka barwnego prosimy o kontakt na
szyszkameble@gmail.com w celu zamówienia produktu o odpowiednim kolorze.